DMCA

Ta strona internetowa („freepublicporn.com”) kwalifikuje się jako „Dostawca usług” w rozumieniu 17 USC § 512 (k) (1) ustawy Digital Millennium Copyright Act („DMCA”). W związku z tym przysługuje mu pewna ochrona przed roszczeniami o naruszenie praw autorskich na podstawie ustawy DMCA, powszechnie określanych jako przepisy „bezpiecznej przystani”. Szanujemy własność intelektualną innych i prosimy o to samo naszych użytkowników. W związku z tym przestrzegamy i przestrzegamy ustawy DMCA oraz przyjęliśmy następującą Politykę powiadamiania i usuwania dotyczącą roszczeń dotyczących naruszenia praw autorskich przez naszych klientów, subskrybentów lub użytkowników. Zawiadomienie o zgłoszonym naruszeniu

Jeśli uważasz, że twoja praca została skopiowana w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, prosimy o dostarczenie naszego wyznaczonego agenta ds. Praw autorskich (określonego poniżej) z następującymi informacjami:

elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej; opis dzieła chronionego prawem autorskim lub innej własności intelektualnej, które według Ciebie zostały naruszone; opis miejsca, w którym materiał, który Twoim zdaniem narusza prawa, znajduje się na WITRYNIE (najlepiej w tym konkretny adres URL powiązany z materiałem); twój adres, numer telefonu i adres e-mail; oświadczenie, że masz w dobrej wierze przekonanie, że sporne użycie nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub prawo; oraz oświadczenie złożone przez Ciebie pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo, że powyższe informacje w Twoim Zawiadomieniu są dokładne oraz że jesteś właścicielem praw autorskich lub własności intelektualnej lub masz upoważnienie do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub własności intelektualnej.

Możesz wysłać swoje powiadomienie o naruszeniu prawa do Skontaktuj się z DMCA