18 USC 2257

Freepublicporn.com nie je producentom (primárneho alebo sekundárneho) žiadneho alebo všetkého obsahu, ktorý sa nachádza na webovej stránke. S ohľadom na záznamy podľa 18 USC 2257 pre obsah nachádzajúci sa na tejto stránke, prosím, smerujte svoju požiadavku na stránku, pre ktorú bol obsah vytvorený.

Freepublicporn.com je stránka na zdieľanie sexuálnych kamier naživo, ktorá umožňuje všeobecné prezeranie rôznych typov obsahu.

Freepublicporn.com dodržiava nasledujúce postupy na zabezpečenie súladu:

Na odovzdávanie videí požadujeme, aby všetci používatelia boli vo veku 18 + rokov.

Používatelia musia potvrdiť, že majú viac ako 18 rokov a potvrdzujú, že vedú záznamy o videách v obsahu a že sú staršie ako 18 rokov.